Sponsors

Jawahar Lal Jagannath Prasad
Kanpur
Real Ratna
Lucknow
Alok Enterprises
Patna
Shri Krishna Silk
Bhagalpur
S.Suman Km Sajan Km Textile Co. Ltd.
Varanasi
Chandamal Ramesh Chand
Agra
Saree Emporium
Bharatpur